Termékeink »

NETinv – műszaki nyilvántartás

Térkép alapú többrétegű műszaki nyilvántartás távközlési szolgáltatók, közmű-vállalatok, államigazgatási intézmények és nagyvállalatok számára

NETinv TÉRKÉP ALAPÚ TÖBBRÉTEGŰ MŰSZAKI NYILVÁNTARTÁS

A NETvisor NETinv szolgáltatás- és hálózati erőforrás műszaki nyilvántartó terméke távközlési szolgáltatók és a nagyvállalatok számára hálózataik és IT rendszereik integrált műszaki nyilvántartását valósítja meg. A szolgáltatások és hálózati erőforrások pontos nyilvántartása szükséges a napi üzemeltetési feladatok – a hibaelhárítás, a szolgáltatáslétesítés, a tervezés és a kapacitás menedzsment – hatékony ellátásához.

Új távközlési és informatikai szolgáltatások gyors létrehozásának és aktiválásának elengedhetetlen eszköze a szolgáltatások nyújtásához szükséges és a rendelkezésre álló erőforrások pontos ismerete. Optimális kapacitásbővítéshez szükséges a fizikai és logikai erőforrások kapcsolatainak napra kész nyilvántartása. A szolgáltatások biztosítása nem lehetséges hatékonyan a szolgáltatások valamint a logikai és a fizikai erőforrások közötti kapcsolatok, összefüggések ismerete nélkül.

A NETvisor NETinv többrétegű műszaki nyilvántartó terméke a fenti üzleti igényekre nyújt megoldást.

A NETinv

  • lehetővé teszi a kommunikációs és informatikai szolgáltatások, logikai és fizikai erőforrások átfogó, teljes nyilvántartását.
  • támogatja hálózatban rejlő kapacitások optimális kihasználását és segíti a tervezési, a kapacitás- és erőforrás menedzsment feladatok elvégzését.
  • hatékonyan támogatja a szolgáltatások biztosítását, a napi üzemeltetési feladatok gördülékeny ellátását, a gyors hibaelhárítást.

A NETinv legfontosabb előnyei

Növeli az infokommunikációs szolgáltatások biztosításának megbízhatóságát és hatékonyságát

A NETinv egységes hozzáférést nyújt a több gyártótól származó, több technológiát alkalmazó hálózati erőforrások adataihoz és a különböző hálózati rétegek (szolgáltatás, IP, adatátviteli, fizikai) közötti kapcsolatokhoz. A szolgáltatási hierarchia modellezésével a NETinv segít azonosítani, mely hálózati erőforrások meghibásodása mely szolgáltatásokat érint (alulról felfelé irányuló megközelítés) és fordítva azt is, hogy egy adott szolgáltatásban jelentkező probléma pontosan mely fizikai eszköz meghibásodására vezethető vissza (felülről lefelé irányuló megközelítés). A pontos műszaki nyilvántartási adatok ismerete felgyorsítja a hibaelhárítást.

A NETinv gyártó- és technológia független termék. Új berendezés családok, technológiák és egyéni attribútumok gyorsan modellezhetők és szoftverfejlesztés nélkül bekerülhetnek a nyilvántartásba. A felhasználó egyszerűen tudja hozzáadni ezeket a kezelőfelületen.

A NETinv segítségével a meglévő erőforrások jobban kihasználhatók.

A NETinv használata könnyen elsajátítható, felhasználóbarát webes felhasználói és adminisztrációs felülete testre szabható.

A NETinv nyílt szabványokon alapul és ezért könnyen integrálható működéstámogató rendszerekbe szabványos iparági interfészeken és API-kon keresztül.

Gyorsabban indíthatók új szolgáltatások

A NETinv pontos és naprakész erőforrás adatokkal támogatja az infokommunikációs hálózat tervezését, módosítását. A pontosabb kapacitástervezésnek köszönhetően optimalizálhatók az informatikai beszerzések. Az infokommunikációs tervezési feladatokat megkönnyíti, hogy a NETinv a műszaki nyilvántartási objektumokat teljes életciklusuk folyamán kezeli.

Használati lehetőségek

Erőforrások optimális kihasználása

A NETinv nyilvántartja, menedzseli és dokumentálja a hálózatban megtalálható telephelyeket, fizikai eszközöket, fizikai kapcsolatokat és logikai kapcsolatokat. A tervezési folyamatot segíti azzal, hogy képes a tervezett, a hálózatban még nem megtalálható erőforrások kezelésére is.  A létező és tervezett erőforrások  logikai kapcsolatokhoz és szolgáltatásokhoz lefoglalhatók, mely támogatja az üzleti tervezést.

Hiba- és változás kezelés

A NETinv egy átfogó működéstámogató megoldás alapvető, központi eleme. Adatokat szolgáltat más működéstámogató rendszerkomponensek számára, mint például az ügyfélszolgálat, a szolgáltatás szint (SLA) menedzsment, a teljesítmény monitorozás. Ezek az integrált megoldások megkönnyítik a hibák detektálását és a hálózati erőforrásokban bekövetkező változások követését.

Riasztás kezelés

A NETinv nyilvántartja a fizikai, logikai, szolgáltatási szintek közötti összefüggéseket, ezzel támogatva a hibafelügyeleti rendszereket a korrelációk elvégzésében. Például ha egy eszköz vagy kábel meghibásodik, lekérdezhető, hogy ez a hiba milyen szolgáltatásokat érint.

Hálózat tervezés

A NETinv támogatja a hálózat tervezési, fejlesztési folyamatokat topológiai és kapacitás adatokkal. Lehetőséget biztosít a tervezett elemek rögzítésére, és a szükséges kapacitások foglalására.

IoT és IIoT nyilvántartása

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak az IoT megoldások, ezen belül is kiemelve az Ipari IoT (IIoT) rendszerek. Az IoT rendszerek nagy kiterjedése és heterogén felépítése elkerülhetetlenné teszi a pontos műszaki nyilvántartások használatát. A NETinv a rugalmas és skálázható nyilvántartási funkcióinak köszönhetően tökéletes megoldást nyújt ezeknek az összetett rendszereknek a kezelésére.