Kihívások »

ICT szolgáltatás minőség bizonyíthatósága és transzparenciája

Az informatika, mint szolgáltatás

Minden nagyméretű vállalat, intézmény rendelkezik IT szervezettel, IT rendszerekkel (melyek üzemeltetése gyakran szigetszerűen történik) és kialakított folyamatokkal, amelyek együttesen valósítják meg az IT szolgáltatásokat. A – belső vagy külső – IT szolgáltató feladata, hogy olyan szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyek megfelelnek a vállalat üzleti vagy intézmény elsődleges céljainak.

Ugyanakkor az IT szolgáltatásoknak az alábbi egymással nem könnyen összehangolható követelményrendszernek kell megfelelni:

  • hatékonyság, rugalmasság, gyors reagálási képesség a változásokra, skálázhatóság, könnyű használhatóság
  • átláthatóság, megfelelőség, szabályozottság, nagy megbízhatóság, biztonság
  • Mi több, az IT szolgáltatásokat teljes életciklusuk során kell menedzselni, azaz
    • a stratégia kidolgozásától,
    • a megfelelő szolgáltatások megtervezésén, megvalósításán át,
    • azok működtetéséig és monitorozásáig.