Iparágak »

Közmű szolgáltatók

OT-IT konvergencia, átlátható informatika, smart grid megoldások.

Az elektromos energia szolgáltatói szektor évtizedeken át egy egyszerűen kezelhető modell szerint működött – energiát szolgáltatott, amikor erre ügyfelének szüksége volt. A modell változik. A hagyományosan központosított, elosztható, fosszilis, vagy nukleáris alapú energiatermelés fokról-fokra átalakul az ügyfelek által adaptált, elosztott energia erőforrások használata révén (distributed energy resources – DER). A kérdés nem az, hogy mit hoz a DER által indukált változás, hanem, hogy milyen gyorsan történik meg. A DER modell teljes mértékben átalakítja a ma egyirányú értékláncot a termeléstől, értékesítéstől, szállítástól az elosztáson át a kiskereskedelemig. A piaci ökoszisztémában a hagyományos szereplők mellett megjelennek az új belépők – ügyfelek, akik a fogyasztás mellett a kétirányú értékláncban a termelői pozíciót is betöltik.

A közmű szolgáltatók szektora nem homogén szerkezetű, így a hitelválság kezdetét követően eltérő kihívásokkal néznek szembe. Az elektromos szolgáltatók árbevétel növekedésének lehetősége még mindig homályos a lassú mértékben növekvő fogyasztás következtében. A tőke befektetések megtérülésének fedezetére többféle „díj forgatókönyv” létezik, amelyekkel az infrastruktúra igények változása finanszírozható, ugyanakkor az állami tulajdonú közszolgáltatók nincsenek abban a helyzetben, hogy díjakat emeljenek. A gázszolgáltatói ökoszisztéma valamivel jobb helyzetben van, ugyanis új gáz szolgáltatói lehetőségeik révén újabb ügyfelek akvirálhatók, illetve ezzel párhuzamosan „egészséges” mértékben emelkedik a gáz spot piaci ára. A víz közműszolgáltatók számára a legnagyobb kihívást az öregedő infrastruktúra, és az ezzel szemben álló alacsony kötvénypiaci lehetőségek jelentik. Ezen túl pedig ügyfeleik szegényes ismerete a víz értékláncról, mind együtt megnehezítik a vízkészlet biztonságos fenntartásának lehetőséget.

A „smart/okos” és „grid/elosztott” koncepciók kellően vonzónak tűntek az elmúlt öt évben sok szereplő számára annak érdekében, hogy komoly beruházásokat hajtsanak végre a „smart grid” és az azokat támogató IT rendszereken. Ezen fejlesztések leginkább az elektromos szolgáltatókra jellemzőek, de némely gáz-, és vízszolgáltató is lépett.

A közműszolgáltatói ügyfelek növekvő mértékű igényt támasztanak a szolgáltatások megbízhatóságával, a kiesésék-helyreállítások időtartamával és ütemezésével, valamint a többcsatornás kommunikációval kapcsolatban.

Az üzleti modell transzformációjában a legnagyobb kihívást az ügyféligények teljes átalakulása jelenti – ugyanazon élményt várják el az ügyfelek, amit a kiskereskedelmi, vagy banki kapcsolatokban már megszoktak, azaz elvárás a rövid válaszidő, a szociális hálózatok és mobil eszközök használatát jelentő kétirányú kommunikáció. Ehhez jelentős kulturális és technológiai konvergencia fejlesztések szükségesek.

A NETvisor  ICT  működést támogató fejlesztései és tudása támogatja a közmű szolgáltatók szektorának szereplőit. A működést támogató technológia (operations technology – OT) – különösen a kétirányú kommunikáció, az intelligens eszközök és a SCADA – gyorsan fejlődik, változtatva azt, ahogy jelenleg monitorozzák az elosztási hálózatokat. Az információs technológia (IT) fejlődése hatást gyakorol az OT fejlesztésére is, felhasználva a mobil technológiákban, elemzésekben és rendszerintegrációban megjelenő előnyöket. Habár az OT és IT fejlesztése egymás mellett, de elkülönített silókban történt, az ezek konvergenciájára irányuló elvárás nem új.

NETvisor hathatós támogatást nyújt ügyfeleinek az OT-IT rendszerek folyamatok- és piaci igények mentén történő konvergenciájában, magasabb színvonalú ügyfélélmény kialakítása, valamint hatékonyabb döntéshozatali eljárások kialakítása révén.

A NETvisor üzemeltetés-támogatási megoldásai átlátható informatikai folyamatokat és folyamatosan elszámolható teljesítményt tesznek lehetővé. Célként támogatjuk, hogy a rendelkezésre álló rendszerekből egyre kiválóbb szolgáltatás-minőséget nyerjenek ki. ICT rendszerintegrációs szakembereink előzetes teljesítmény-felmérés alapján, gyártó-független megközelítéssel és kimagasló szakértelemmel tervezik meg Ügyfeleink infrastruktúra-fejlesztéseit, vagy tesznek javaslatot az azonosított szűk keresztmetszetek felszámolására. A NETvisor egy ilyen komplex iparági környezetben az alábbi szolgáltatásokat, megoldásokat nyújtja:

  • transzparens üzleti folyamatok támogatása, mérése és elszámolása
  • informatikai és üzleti szolgáltatások minőségbiztosítása SLA alapon
  • ipari internet alapú szolgáltatás felügyelet
  • konszolidált ICT infrastruktúra tervezése, implementálása
  • ICT üzemeltetés támogató rendszerek
  • informatikai kapacitás-térkép, -monitoring, -tervezés, -audit
  • informatikai biztonság menedzsment (szabványosság, megfelelés)