Hírek

Integrált Digitális Közműnyilvántartó Keretrendszer fejlesztése EU támogatással

2011.10.25.

USZT_logo_rgbA NETvisor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Közép-magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP) keretén belül akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása tárgyú pályázati konstrukcióban pályázatot nyert

„IDKER: INTEGRÁLT DIGITÁLIS KÖZMŰNYILVÁNTARTÓ KERETRENDSZER”

projekt javaslatával.

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

IDKER

Magyarországon is fontos kormányzati irányelv, hogy hasonlóan más fejlett országokhoz, egy egységes, hiteles és minden érintett számára elérhető nyilvántartás készüljön az ország közműveiről. Az 2010. évi CXVI. (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról) szóló törvény egy E-KÖZMŰ infrastruktúra kialakítását tűzi ki célul.

Ezt támogatja az IDKER projekt, amely egy térinformatikai nyilvántartó és közműegyeztetést támogató alkalmazás-szolgáltató (ASP – Application Service Provider) rendszer kifejlesztését és pilot/prototípus szintű tesztelését célozza meg.

A projekt megvalósítása jelenleg is folyik, és várhatóan jövő év közepén fog lezárulni.

Az IDKER rendszer előnyei:

  • A rendszer használatával mind az adatszolgáltatók (közműcégek, építési kivitelezők, önkormányzatok), mind pedig az adatlekérdezők (szakhatóságok, építtetők, önkormányzatok) számára lényegesen csökken a közmű-egyeztetéssel kapcsolatos feladatok idő- és munkaigénye.
  • A kialakítandó ASP rendszer egyszerűsíti a közmű-tulajdonosok feladatát, hiszen egységes, elektronikus felületet biztosít az egyeztetési, lekérdezési és nyilvántartási igényekhez. Az ASP rendszer terveink szerint úgy lesz kialakítva, hogy a térinformatikai nyilvántartáshoz valamint a közmű egyeztetési folyamathoz elengedhetetlenül szükséges közhiteles alaptérképek elérését informatikailag támogassa.
  • A rendszer ugyancsak támogatja a kevésbé pontosan behatárolt területeken végzett keresési műveleteket. Ennek nagy jelentősége lehet az önkormányzati munkáknál (pl. település-, rendezési-, tervezés-, üzemeltetési feladatok), nagyvonalú tervezési feladatoknál.
  • A rendszer hozzájárul azokhoz a társadalmi érdekekhez, amelyek a károk megelőzéséhez, elhárításához fűződnek: katasztrófa, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a hatékony kárenyhítési, megelőzési beavatkozás elengedhetetlen feltétele az azonnal lekérdezhető naprakész információk az érintett közművekről. A kifejlesztendő rendszerrel azok a közvetlen és közvetett károk is megelőzhetőek, amelyek az építési tevékenységek során a közműszolgáltatókat érik a közműnyilvántartások nem megfelelősége miatt.

A projekt megvalósításának időszaka: 2011.03.31.- 2012.06.30.

Az NFÜ képviseletében a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. járt el.

Infoblokk3_altalanos_egyes

Lépjen kapcsolatba velünk

Üzenet küldése