Iparágak »

Kormányzat, állam- és közigazgatás

A NETvisor Zrt. tevékenysége az információs társadalom kiépítésében.

Magyarország fenntartható fejlődésének biztosításában az ICT technológiák meghatározó szerepet játszanak, mivel lehetővé teszik az információkhoz való hozzáférés kiterjesztését, a gazdasági hatékonyság és versenyképesség növelését valamint segítik a környezet védelmét.

Ennek megfelelően Magyarország egyik kiemelt célja az Információs és Kommunikációs Technológiai Szektor fejlesztése, valamint a szélessávú infrastruktúra és hálózatok kiépítése, amely a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban ölt testet. Ezen programok megvalósításában a NETvisor Zrt. aktív szerepet vállal.

Az ICT technológiák önmagukban csak a lehetőséget biztosítják, hasznosságuk csak társadalmi és gazdasági integráltságuk révén juthat érvényre. Ez az integráció kizárólag a korszerű és időtálló informatikai és kommunikációs rendszerek beruházása valamint a létrehozott rendszerek hatékony és gazdaságos üzemeltetése révén lehetséges. A NETvisor Zrt. ilyen ICT rendszerek kiépítését és üzemeltetését biztosítja a vállalatoknak, a kormányzat, állam- és közigazgatás szereplőinek.

A NETvisor megoldásai a kormányzat, állam- és közigazgatás számára