Iparágak »

Kormányzat, állam- és közigazgatás

A NETvisor Zrt. tevékenysége az információs társadalom kiépítésében.

Magyarország fenntartható fejlődésének biztosításában az infokommunikációs technológiák meghatározó szerepet játszanak, mivel lehetővé teszik az információkhoz való hozzáférés kiterjesztését, a gazdasági hatékonyság és versenyképesség növelését és hatékonyan segítik a környezet védelmét.

Az ICT technológiák ugyanakkor önmagukban csak a lehetőséget biztosítják, hasznosságuk csak társadalmi és gazdasági integráltságuk révén juthat érvényre. Az ICT megfelelő szintű és általános társadalmi és gazdasági integrációja kizárólag a korszerű és időtálló informatikai és kommunikációs rendszerek beruházása valamint a létrehozott rendszerek hatékony és gazdaságos üzemeltetése révén lehetséges. A NETvisor Zrt. ilyen ICT rendszerek kiépítésére valamint ezek üzemeltetésének támogatására szakosodott rendszerintegrátor és szoftvergyártó.

A NETvisor szolgáltatásainak igénybevétele révén mind a közszféra, mind pedig a piaci szereplők sikeresen hozzájárulhatnak az alábbi kormányzati stratégiai célok eléréséhez:

  • az elektronikus állam- és közigazgatás hatékonyabb, egyszerűbb és olcsóbb megvalósítása, valamint az állami intézmények és vállalatok hatékonyságának növelése,
  • a gazdaság növekedésének gyorsítása, versenyképességének növelése és munkahelyek teremtése.

A NETvisor Zrt. tevékenysége az információs társadalom kiépítésében

1. Szélessávú távközlési hálózatok tervezése, nyilvántartása és működésük monitorozása >>

A stratégiai beruházások optimalizált tervezéséhez, hatékony megvalósításához és üzemeltetéséhez térinformatikai megoldásokat biztosítunk.

Az  infokommunikáció a digitális gazdaság erősítésének, a fenntartható fejlődésnek, a nemzetgazdaság versenyképességének, s a gazdasági kitörésnek elengedhetetlen eszköze. Ennek megfelelően a szélessávú távközlési infrastruktúrák kiépítése, illetve a szélessávú internet kapcsolat biztosítása- a kormányzati célkitűzéseknek megfelelően – nemzetközi összehasonlításban is gyors ütemben történő fejlesztése elengedhetetlenül szükséges. Ez költséghatékonyan, határidőre csak a meglévő infrastruktúrák pontos feltérképezésével(pl. broadband mapping), új tervezési módszereket felhasználva és a legkorszerűbb technológiai és építési standardokat alkalmazva, az állam által támogatottan, összehangoltan és monitorozott kivitelezéssel garantálható.

A NETvisor rendelkezik a fenti feladatokra alkalmas térinformatikai alapú hálózattervező, nyilvántartó valamint kivitelezési kollaborációt támogató informatikai rendszerekkel. A megvalósult szélessávú infrastruktúrák, illetve szolgáltatói rendszerek működésének és használatának monitorozása a beruházások hatékony kihasználása, a kapacitásgazdálkodás illetve a szükséges továbbfejlesztések meghatározása és a nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása miatt elengedhetetlen. A NETvisor nemzetközi viszonylatban is egyedülálló megoldásokkal, szaktudással és referenciákkal rendelkezik ezen a területen.

2. Az IoT és az Ipar 4.0 fejlesztésével kapcsolatos innovációs tevékenység >>

Szenzorhálózati, analitikai eszközeink drámai hatékonyság- és minőségjavulást eredményeznek a gyártás-termelés minden területén.

A BME AUT tanszékkel valamint CS-Process Mérnöki Kft.-vel együttműködve részt veszünk egy menedzselt IoT keretrendszer kifejlesztésében, amely egyedülálló módon az IoT rendszer minden elemének – így a szenzoroktól az IoT platformig – átfogó, egységes keretben való menedzsmentjét tűzi ki célul. Ez a megközelítés számos iparágban és felhasználási területen alkalmazható, és megkönnyíti partnereink számára az IoT-re épülő megoldások bevezetését és használatát.

Ezen a területen folytatott tevékenységünk sokrétű. A NETvisor gyári infrastruktúra felügyeletre kidolgozott megoldása már megtekinthető a BME Ipar 4.0 Technológiai Központban. A NETvisor ugyanakkor együttműködő partnerként részese volt az okos városok alapvető infrastruktúrájának majdan részét képező okos világító oszlop, az ELMŰ/innogy okos oszlop prototípus kifejlesztésének, és részt vesz a dunaparti Lechner Ödön sétányon telepített, teszt üzemben jelenleg is működő ELMŰ/innogy okos oszlopok üzemeltetésében.

3. Infokommunikációs üzemeltetés támogató rendszerek >>

OSS termékeink és megoldásaink komplex és küldetéskritikus ICT rendszerek hatékony és biztonságos működtetését biztosítják.

A NETvisor az újgenerációs működés támogató (OSS) megoldások piacvezető szállítója és gyártója. Az informatikai és kommunikációs rendszerek és az azok használatára alapozott alkalmazások küldetéskritikus szerepet játszanak mind a köz- és államigazgatási, mind pedig a gazdasági szféra tevékenységében. Az újgenerációs működés támogató rendszerek alkalmazása növeli az infokommunikációs infrastruktúrák működésének megbízhatóságát, hatékonyságát és a nyújtott szolgáltatások minőségét, ugyanakkor lehetővé teszi működési költségek csökkentését. Valós idejű tartalmak aktív monitorozását, quad-play szolgáltatók proaktív üzemeltetéstámogatását segítjük beépíthető és önálló egységet alkotó mérőeszközökkel, és az ezeket menedzselő felügyeleti rendszerrel. Működés támogató termékeink, rendszereink alkalmazásának különleges fontossága, hogy a megfelelő és testre szabott (működési, használati és minőségi) információk biztosításával transzparenssé teszik az ICT rendszerek működését mind az üzemeltető szakemberek, a felsővezetők mind pedig a felhasználók számára.

Új generációs működés támogató rendszerek alkalmazása nélkül ma már nem elképzelhető az állam- és közigazgatás területén működtetett nagy kiterjedésű és komplex, nemzetbiztonsági szempontból kritikus infokommunikációs rendszerek hatékony és biztonságos működtetése. A NETvisor ezen a területen kiemelkedő referenciákkal rendelkezik.

4. Távközlési infrastruktúrák térinformatikai nyilvántartása >>

A szolgáltatások és hálózati erőforrások pontos nyilvántartása szükséges a napi üzemeltetési feladatok hatékony ellátásához.

Az elektronikus állam- és közigazgatás távközlési infrastruktúráinak korszerű térinformatikai eszközökkel való tervezése, üzemeltetése és nyilvántartása alapvető fontosságú. Ezen eszközök alkalmazása biztosít kellő hatékonyságot például a közműegyeztetési, stratégiai tervezési beruházási, kapacitásgazdálkodási, és üzemeltetési folyamatokban. A NETvisor Zrt. rendelkezik a fenti feladatokhoz illeszkedő térkép alapú többrétegű műszaki nyilvántartó megoldással.

A NETvisor műszaki nyilvántartó megoldása lehetővé teszi új állami és közigazgatási szolgáltatások gyors bevezetését valamint növeli a kormányzati informatikai szolgáltatások megbízhatóságát és hatékonyságát.

A NETvisor műszaki nyilvántartó megoldása nyilvántartja, menedzseli és dokumentálja a szolgáltatói infrastruktúrában megtalálható telephelyeket, fizikai eszközöket, fizikai kapcsolatokat és logikai kapcsolatokat. A tervezési folyamatot segíti azzal, hogy képes a tervezett, a hálózatban még nem megtalálható erőforrások kezelésére is.

5. Infokommunikációs rendszerintegráció >>

Hatékony, gazdaságosan üzemeltethető és jövőt álló IT rendszereket tervezünk, építünk és támogatunk.