Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelem

Általános tudnivalók

A NETvisor Zrt. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Cégünk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény, és
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A NETvisor Zrt. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről link mutat NETvisor Zrt. honlapjára, illetve melyekre link mutat NETvisor Zrt. honlapjáról.

Adatok kezelése, adatbiztonság

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes dokumentumok megtekintéséhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, email cím, cégnév) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a NETvisor Zrt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a NETvisor Zrt-hez (személyes adatai megadásával regisztrál a www.netvisor.hu oldalon), hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a NETvisor Zrt. adminisztrációs célból nyilvántartsa, kezelje, belső promóciós és piackutatási célokra felhasználja.

A NETvisor Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében cégünk műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Felhasználási feltételek

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a NETvisor Zrt. www.netvisor.hu és www.netvisor.eu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának megnyitásával, illetve az azokon feltüntetett e-mail címek elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  • A Honlapon és az aloldalakon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok helyességéért, aktuálisságáért, teljességéért, pontosságáért vagy hibamentességéért a NETvisor felelősséget nem vállal.
  • A NETvisor nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal és aloldalaival kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A NETvisor nem vállal garanciát, hogy ez a Honlap aktuális, biztonságos, hibamentes vagy folyamatosan elérhető.
  • A Honlapon és az aloldalakon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
  • A Honlapon és az aloldalakon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címeket használva a NETvisor részére eljutatott bármely információt, ötletet vagy koncepciót a NETvisor szabadon, saját tulajdonként alkalmazva felhasználhatja.

© 2017 NETvisor. Minden jog fenntartva.

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more

While you visit this site, we use cookies. These files provide us with information about user visitor habits but do not store personal information. By proceeding on this page, you agree to our use of cookies.

Bezárás