Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelem

Általános tudnivalók

A NETvisor Zrt. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Cégünk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény, és
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A NETvisor Zrt. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről link mutat NETvisor Zrt. honlapjára, illetve melyekre link mutat NETvisor Zrt. honlapjáról.

Adatok kezelése, adatbiztonság

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes dokumentumok megtekintéséhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, email cím, cégnév) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a NETvisor Zrt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a NETvisor Zrt-hez (személyes adatai megadásával regisztrál a www.netvisor.hu oldalon), hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a NETvisor Zrt. adminisztrációs célból nyilvántartsa, kezelje, belső promóciós és piackutatási célokra felhasználja.

A NETvisor Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében cégünk műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Felhasználási feltételek

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a NETvisor Zrt. www.netvisor.hu és www.netvisor.eu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának megnyitásával, illetve az azokon feltüntetett e-mail címek elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  • A Honlapon és az aloldalakon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok helyességéért, aktuálisságáért, teljességéért, pontosságáért vagy hibamentességéért a NETvisor felelősséget nem vállal.
  • A NETvisor nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal és aloldalaival kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A NETvisor nem vállal garanciát, hogy ez a Honlap aktuális, biztonságos, hibamentes vagy folyamatosan elérhető.
  • A Honlapon és az aloldalakon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
  • A Honlapon és az aloldalakon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címeket használva a NETvisor részére eljutatott bármely információt, ötletet vagy koncepciót a NETvisor szabadon, saját tulajdonként alkalmazva felhasználhatja.

© 2017 NETvisor. Minden jog fenntartva.